Doradztwo zawodowe w Somoninie

Jednym z naszych priorytetów jest pomoc młodzieży kończącej szkołę w wyborze przyszłej szkoły ponadpodstawowej a co za tym idzie, przyszłego zawodu. Dlatego też p. Magdalena Kobiela prowadząca zajęcia z doradztwa zawodowego w naszej szkole wraz z p. Tomaszem Pytką zorganizowali wyjazd do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie, gdzie uczniowie klasy VII wzięli udział w prezentacji kierunków kształcenia miejscowej szkoły.
ZDJĘCIA