Obiady w szkole

Informujemy, że obiady w roku szkolnym 2019/2020 kosztują 7 zł/obiad.

Stołówka szkolna otwarta będzie od dnia 9 września. Od tego dnia można już korzystać z obiadów.

Obiady są dwudaniowe w formie cateringowej (p. Kazimierz Żołnowski). Obiad wydawany jest w stołówce szkolnej: klasa I o godzinie 11.25, klasy IV-VIII o godzinie 12.25.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci jadły obiady w szkole proszeni są o zapisanie dziecka na obiady (w sekretariacie szkoły) na cały miesiąc do przodu (jest możliwość wybrania poszczególnych dni tygodnia). Opłatę należy dokonać z góry za miesiąc, również w sekretariacie szkoły.

Z przyczyn losowych, można odwołać obiad w danym dniu, dzwoniąc do godziny 8.30 do sekretariatu szkoły (kom. 501 989 523). Opłata z tego odwołanego obiadu zostanie przesunięta na kolejny miesiąc.