Informacja dla rodziców o ubezpieczeniu

Szanowni Państwo!

Zgodnie z par. 4 ust. 10 Umowy o wykonanie usługi oświatowej, podpisanej przez Państwo oraz Dyrektora Szkoły, informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze Ubezpieczyciela AVIVA w celu ubezpieczenia Państwa dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Prosimy wszystkich rodziców o zarejestrowanie się w systemie oraz wybranie opcji ubezpieczenia wraz z dokonaniem opłaty rocznej. Link do formularza znajduje się na stronie naszej szkoły w zakładce „Informacje dla rodziców”.

Ks. Grzegorz Kudelski