Społecznik i poeta w naszej szkole – Piotr Smoliński

Odwiedził nas dzisiaj p. Piotr Smoliński, który na co dzień jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Ponadto p. Piotr jest przewodniczący Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kartuzach.

Podczas spotkania nasz gość opowiadał o działalności społecznej. Zachęcał do włączenia się w działalność społeczną w ramach wolontariatu, bowiem warto pracować na rzecz piękna i dobra naszej społeczności.  

Pan Piotr przedstawiał również swoją twórczość poetycką, przedstawiając wiersze swoje jak i śp. Grażyny Pytki, naszej lokalnej poetki. Dzieci zachęcone przez naszego gościa aktywnie włączyły się w recytację.

ZDJĘCIA