Opowieści o broniących naszej niepodległości

Na zajęciach formacyjnych gościliśmy p. Kazimierza Socha-Borzestowskiego. Nasz gość znany jest z troski o pamięć Polaków zaangażowanych w walkę o niepodległość. Tym razem na spotkaniu z młodzieżą, p. Kazimierz przedstawił uczniom kilka sylwetek postaci, m.in. osobę Danki Sidzikówny „Inki” i Witolda Pileckiego „Druha”. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali historii ludzi, którzy poświęcili się dla dobra naszej Ojczyzny.

ZDJĘCIA