Nauczyciele i pracownicy szkoły się szkolą

Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły ćwiczyli resuscytację i przypominali sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie sfinansowane zostało ze środków własnych szkoły. Systematyczne szkolenia tego typu są konieczne, aby nauczyć się dobrych odruchów w momencie, gdy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia. Dziękujemy p. Zdzisławowi Formelli za interesujące i na wysokim poziomie przeprowadzone szkolenie.

ZDJĘCIA