katolikwspiera.pl

Ruszyliśmy z projektem zbiórki pieniędzy na wykończenie sali gimnastycznej w nowo rozbudowującej się szkole. Potrzeba 175 tysięcy zł. na całościowe wykończenie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym. W projekcie staramy się o zdobycie części środków na ten cel, jednocześnie starając się zdobyć potrzebne dofinansowanie z innych źródeł.

Dziękujemy p. Michałowi Konkolowi za nagranie filmu promującego projekt, dziękujemy księdzu biskupowi Arkadiuszowi, za jego zaangażowanie, dziękujemy też wszystkim, którzy pomogli podczas tworzenia projektu (szczególnie Adrianie Knopek z portalu katolikwspiera.pl).

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w pomoc, dokładając swoją cegiełkę zapraszam do wpłat poprzez katolikwspiera.pl lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Katolickiej.