Wymiana z młodzieżą z Hamm

Już po raz ósmy młodzież naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w wymianie z młodzieżą niemiecką, ze szkoły katolickiej z Hamm. Tym razem do Polski przybyło 15-cioro niemieckich uczniów. Przez 4 dni przebywali w Gdańsku w Domu Pojednania i Spotkań. Razem ze swoimi rówieśnikami z naszej szkoły oraz SP 2 z Kartuz goście rozwiązywali zadania, uczestniczyli w warsztatach oraz wzajemnie poznawali swoje zwyczaje i kulturę. W piątek uczestnicy wymiany przyjechali do Kartuz.

W gmachu Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II przywitała ich młodzież ubrana w tradycyjne stroje kaszubskie i przy akompaniamencie muzyków, również naszych uczniów, usłyszeli kaszubskie przeboje. Po oficjalnym przywitaniu przez dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej, ks. Grzegorza Kudelskiego młodzi brali udział w nauce piosenki „Kaszëbsczé nótë„, które oprócz wersji oryginalnej młodzi goście odśpiewali w swoim ojczystym języku. W południe wszyscy wybrali się do Urzędu Miasta na spotkanie Panem Burmistrzem. Tam otrzymali piękne upominki.

Po południu raz jeszcze wszyscy spotkali się w szkole. Spotkanie przygotowali rodzice uczniów biorących udział w wymianie. Młodzież przedstawiła owoce swojej tygodniowej pracy a po prezentacjach był czas na rozmowy przy obficie zastawionym stole.

Dziękujemy wszystkim za tak pięknie przygotowane spotkanie: rodzicom, p. Annie Warmowskiej, p. Agnieszce Zalewskiej oraz współorganizatorom z Domu Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana w Gdańsku.

ZDJĘCIA

FILM