„School cafe” – czyli pomagamy w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia

Jak co roku w naszej szkole zorganizowana została zbiórka środków na stypendia dla zdolnej młodzieży z uboższych rodzin. W naszej szkole nazywamy tę zbiórkę School Cafe. Rodzice z naszymi uczniami przygotowują wypieki, które podczas Rady Pedagogicznej, wywiadówki i następnego dnia rano podczas przerw międzylekcyjnych są sprzedawane za symboliczne datki. Akcja wpisuje się w ogólnopolską zbiórkę w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia. Bardzo serdecznie dziękujemy wolontariuszom oraz p. Ani Chrapkowskiej (pomysłodawczyni akcji) za przygotowanie kolejnej okazji do dzielenia się z uboższymi.

ZDJĘCIA