Kolejne ciekawe lekcje podczas konwersacji z j. angielskiego

Podczas zajęć konwersacji z j. angielskiego p. Edyta Pyszka z uczniami poruszyła problemy społeczne, które pojawiają się również w Polsce: Social Problems in Poland – homlesseness, racism, corruption, pollution, poverty, unemployment. To kolejny ciekawy pomysł angażujący młodych ludzi do myślenia w j. angielskim a jednocześnie poruszający zagadnienia bardzo aktualne w dzisiejszym świecie.

ZDJĘCIA