Nasza szkoła wybrana do standaryzacji egzaminów

Nasza szkoła brała udział w tzw. standaryzacji zadań do egzaminów przeprowadzanych przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną). Wybrano naszą szkołę, bowiem wyniki z egzaminów zewnętrznych (gimnazjalnych) już od kilku lat są zawsze powyżej średniej krajowej i województwa. Dziękujemy pani dyrektor OKE w Gdańsku za zaufanie. Do standaryzacji egzaminów zostało zakwalifikowanych łącznie 40 szkół z województwa pomorskiego i kujawsko – pomorskiego.

ZDJĘCIA