Wieczór naukowy klasy VII KSP

Kolejny wieczór naukowy za nami. Tym razem w doświadczeniach chemicznych brali udział uczniowie klasy VII. Uczestniczyło w nim 15 uczniów.
Podczas wieczoru uczniowie samodzielnie prowadzili obserwacje mikroskopowe, pomiary biologiczne, eksperymenty fizyczne z termicznej rozszerzalności substancji. Określali gęstość substancji, ćwiczyli pipetowanie oraz sporządzanie i rozdzielanie mieszanin.
Dziękujemy p. Joanna Groth, p. Annie Sikorskiej oraz p. Ludwikowi Szymańskiemu za opiekę nad uczniami.

ZDJĘCIA