Uroczystość Wszystkich Świętych

Jak w latach ubiegłych, młodzież naszej szkoły w dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny porządkowała groby na kartuskim cmentarzu. Wychowywanie do pamięci o przodkach, to jeden z kierunków, który zostawiła nam nasz patron – św. Jan Paweł II.

ZDJĘCIA