Nasi stypendyści

Dzisiaj odbyło się uroczyste wręczanie stypendiów naukowych za rok 2016/2017 przez Burmistrza Żukowa Wojciecha Kankowskiego oraz Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego.

Obydwa wydarzenia przeplatane były występami młodych artystów, którzy chwaląc się swoimi talentami udowadniali, że również w naszym rejonie można osiągać sukcesy i rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Na zakończenie spotkania w Kartuzach, w imieniu wszystkich stypendystów podziękowania na ręce p. Burmistrza oraz p. Przewodniczącego Rady Miejskiej złożyła Martyna Antosik.
Stypendia otrzymali nasi uczniowie:
Antosik Martyna
Żakieta Michał
Damer Agata
Mazurek Magda
Pazik Michalina
Cichosz Maciej
Reglińska Ola
Polejowska Asia
Wnuk Lipińska Klaudia
Leszkowska Amelia
Główczewska Zuzanna

Stypendium zostało również przyznane przez Wójta Gminy Chmielno dla Jagny Beli.
Szczególnie została wyróżniona Klaudia Wnuk Lipińska, najlepsza z najlepszych, która w nagrodę dokonała pierwszego dzielenia tortu! Wszystkim gratulujemy!

ZDJĘCIA