Europejski Dzień Języków Obcych

W dniu 28 września 2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole po raz drugi Europejski Dzień Języków. Jego głównym celem było uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu.

Inne cele to zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną, propagowanie zdrowego współzawodnictwa oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur.

Uczniowie przygotowali programy edukacyjno-rozrywkowe, oraz  konkursy dotyczący języków obcych. Podczas oglądania programu artystycznego wszyscy mogli też delektować się przysmakami z danego kraju.

W prezentacjach wzięli udział uczniowie wszystkich klas.

Klasa VII przedstawiała Włochy, IIa Bośnię i Hercegowinę, IIb Lulsemburg, IIc Andorę, IIIa Szwecję i IIIb Francję.

ZDJĘCIA