Wymiana z niemiecką młodzieżą ze szkoły katolickiej w Hamm.

Już po raz siódmy młodzież naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w wymianie z młodzieżą niemiecką, ze szkoły katolickiej z Hamm. Tym razem do Polski przybyło 15-cioro niemieckich uczniów. Przez 4 dni przebywali w Gdańsku w Domu Pojednania i Spotkań. Razem ze swoimi rówieśnikami z naszej szkoły oraz szkoły z Żukowa goście rozwiązywali zadania, uczestniczyli w warsztatach oraz wzajemnie poznawali swoje zwyczaje i kulturę. W piątek uczestnicy wymiany przyjechali do Kartuz.

W gmachu Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II przywitały ich Modraki z zaprzyjaźnionej SP1, którym towarzyszyli nauczyciele p. Grażyna Recław oraz p. Piotr Jereczek. Po oficjalnym przywitaniu przez dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej, ks. Grzegorza Kudelskiego młodzi brali udział w warsztatach o tematyce kaszubskiej. W południe wszyscy wybrali się do Urzędu Miasta na spotkanie p. Sylwią Biankowską zastępcą Burmistrza Kartuz. Pani Burmistrz bardzo serdecznie przywitała przybyłych gości, którzy otrzymali piękne upominki.

Po południu raz jeszcze wszyscy spotkali się w szkole. Na spotkanie przyjechała również p. Mirosława Żołna, dyrektor żukowskiej szkoły. Spotkanie przygotowali rodzice uczniów biorących udział w wymianie. Młodzież przedstawiła owoce swojej tygodniowej pracy a po prezentacjach był czas na rozmowy przy obficie zastawionym stole.

W sobotę młodzi z rodzinami, u których przebywali zwiedzali nasze piękne kaszubskie okolice. Z niezapomnianymi wrażeniami w niedzielny ranek nasi goście wyruszali w drogę powrotną do Hamm.

Dziękujemy wszystkim za tak pięknie przygotowane spotkanie: rodzicom, p. Annie Warmowskiej oraz współorganizatorom z Domu Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana w Gdańsku.

ZDJĘCIA