Konkursy kuratoryjne

Rozpoczynamy kolejne potyczki z konkursami. Najważniejszymi są te organizowane przez Kuratora Oświaty, bo gdy uczeń osiągnie tytuł Laureata w takim konkursie, będzie zwolniony z egzaminu ósmoklasisty (egzaminu gimnazjalnego) z danego zakresu, otrzyma ocenę celującą z danego przedmiotu a ponadto będzie miał otwarte drzwi do wszystkich publicznych szkół ponadpodstawowych w całym kraju.

Szczegółowe terminy znajdują się w zakładce „uczniowie”