Wakacje

Zakończyliśmy Rok Szkolny 2023/2024.

W tym roku nasza szkoła liczyła 163 uczniów. 20 ósmoklasistów opuściło mury naszej szkoły.

Niektórzy nie lubią rankingów, ale warto wspomnieć, że nasza szkoła jest jedyną z powiatu kartuskiego, która znalazła się w pierwszym tysiącu szkół podstawowych w Polsce na liście rankingowej w ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2024 roku, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl. Jesteśmy dokładnie na 164 miejscu na 10 735 publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych w kraju.

Tak wysoka lokata w rankingu jest efektem ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli. I ta odpowiedzialność za wiedzę owocuje wyróżniającymi wynikami z egzaminów ósmoklasisty – średnio powyżej 20 punktów procentowych więcej niż wyniki innych szkół w kraju, województwie i naszym powiecie.

Średnia ocen poszczególnych klas w mijającym roku szkolnym przedstawia się następująco:

kl. IV – 5,44
kl. V – 5,22
kl. VI a – 5,29
kl. VI b – 5,26
kl. VII – 4,70
kl. VIII – 5,02

Wszyscy zasłużyliście na uznanie i odpoczynek.
Bądźcie bezpieczni podczas wakacji.

Dodam jeszcze tylko, że nagrodę dyrektora szkoły otrzymały: pani Emilia Okrój, pani Edyta Pyszka oraz pani Karolina Treder.
Pozdrawiam serdecznie. Wasz ks. dyrektor

ZDJĘCIA