Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego

Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego. Uczniowie klasy VIII mieli przyjemność spotkać się z p. Julią Reszką z Powiatowego Urzędu Pracy. Pani Julia starała się pokazać uczniom z innego punktu widzenia, jakie są ich mocne stron, zainteresowania i pasje, które pomogą im w odnalezieniu się na rynku pracy. Tego typu spotkania są ważne właśnie na etapie klasy ósmej, kiedy uczniowie decydują o wyborze kolejnej szkoły.

ZDJĘCIA