Język hiszpański

W naszej szkole uczniowie, oprócz lekcji z j. polskiego, uczestniczą w zajęciach, których zadaniem jest nauczenie języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański i j. kaszubski). Są zajęcia, które dla wielu uczniów są obowiązkowe. Są też takie, na które dzieci i młodzież uczęszczają dodatkowo, w ramach zajęć pozalekcyjnych, Uczniowie 7 i 8 klasy przedstawiali w języku hiszpańskim prezentacje multimedialne. Grupy wybrały różne tematy dotyczące hiszpańskiej kultury, historii, sztuki, miast, sportu, świąt oraz kuchni.

ZDJĘCIA