O fotografii i aparatach fotograficznych słów kilka.

Uczniowie klasy 3a omawiali temat związany z powstawaniem zdjęć – fotografii, Przy tej okazji dowiedzieli się jak powstaje zdjęcie, jakich materiałów trzeba użyć i w jakich warunkach wywołuje się kliszę. Był też czas na poznanie starych aparatów fotograficznych. Powstała swoista wystawa zdjęć i aparatów fotograficznych – starych, nowych i najnowszych.

ZDJĘCIA