Kółko j. hiszpańskiego dla młodszych dzieci

Zajęcia z j. hiszpańskiego są w naszej szkole, obok j. niemieckiego drugim językiem nowożytnym, którego dzieci uczą się już od klasy piątej. Oprócz zajęć obowiązkowych, ujętych w planie lekcji dzieci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z j. hiszpańskiego dwa razy w tygodniu.

ZDJĘCIA