Język angielski w klasie VII

Kolejne działania na j. angielskim. Tym razem uczniowie klasy VII wykonali i zaprezentowali w j. angielskim prezentacje na temat globalnego ocieplenia, recyklingu, wycinki lasów, ekologii i ochrony środowiska. Celem tej prezentacji nie było tylko odczytanie przygotowanego tekstu i zaprezentowanie zdjęć, ale również omówienie danego tematu. Przede wszystkim chodziło o zauważenie danego problemu i szukanie sposobów przeciwdziałania. Oczywiście wszyscy stanęli na wysokości zadania i wykonali prezentację na plus.

ZDJĘCIA