Spotkanie przedświąteczne całej naszej szkoły.

Jasełka wykonane przez małych aktorów z kółka teatralnego pod kierunkiem p. Pauliny i p. Elżbiety, wspólne śpiewanie kolęd, prowadzonych przez uczniów poszczególnych klas, pastorałki przygotowane przez chórek szkolnej scholi a to wszystko w cudownej scenerii przygotowanej przez p. Danutę i p. Edytę.

Po wspólnym spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie zebrali się w swoich oddziałach klasowych z nauczycielami, gdzie podzielili się opłatkiem i spędzili ze sobą czas.

ZDJĘCIA