Odwiedzamy z życzeniami naszych przyjaciół

Tradycją stało się już, że w okresie przedświątecznym ks. dyrektor z uczniami odwiedza instytucje samorządowe, oświatowe, kulturalne oraz prywatne firmy z życzeniami. Nazywamy tych wszystkich, których odwiedzamy, naszymi przyjaciółmi. Byliśmy m.in. u p. Starosty Bogdana Łapy, p. Burmistrza Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, p. Barbary Kąkol – dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, oraz wielu innych. Na zakończenie wybraliśmy się do Ani, dla któej przeprowadzaliśmy kiermasz świąteczny.

ZDJĘCIA