Wypalanie w drewnie

Dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach programu ministra edukacji pod nazwą „Laboratorium Przyszłości”, nasi uczniowie podczas zajęć technicznych, plastycznych, zajęć pozalekcyjnych korzystają z wypalarek do drewna i tworzą piękne prace, które mogą z powodzeniem świątecznie ozdabiać nasze domy. Bardzo fajnie to wyszło. Dzieciaki pod okiem p. Pauliny działają dalej. #laboratoriumprzyszłości

ZDJĘCIA