Zajęcia ze sztuki

Informowaliśmy już, ze w naszej szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne ze sztuki. Dzieci rozwijają swoje zdolności pod bacznym okiem p. Magdaleny Byczyńskiej. Dzieci bardzo pięknie angażują się w prace nad obrazami i grafikami. Tym razem wyjątkowo w ciszy i skupieniu! Są niesamowicie zaangażowani. Przekazujemy kolejne zajęcia ze sztuki.

Przypominamy, że zajęcia odbywają się w środy. Natomiast raz w miesiącu, w soboty wszyscy chętni, również spoza szkoły mogą wziąć udział w warsztatach ze sztuki.

ZDJĘCIA