Kolejne warsztaty w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej

Tym razem do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach na warsztaty wybrali się uczniowie klasy II. Jak zwykle pouczające wskazówki strażaków, praktyczne ćwiczenia i zaangażowanie uczniów podczas warsztatów. Bardzo dziękujemy strażakom za zaproszenie oraz za ich codzienną, bardzo ważna i potrzebna pracę.

ZDJĘCIA