Wymiana polsko-niemiecka

Od niedzieli 17.09 uczniowie naszej szkoły i szkoły Podstawowj Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach przebywają na wymianie młodzieży polsko-niemieckiej. Kartuskie szkoły są od lat zaprzyjaźnione ze szkołą podstawową z Hamm.

I jak co roku, we wrześniu parę dni integrujemy się wspólnie w Gdańsku. Dzisiaj zaczęliśmy od gier integracyjnych. Następnie młodzież poznawała Stare Miasto Gdańsk w mieszanych grupach. Wszyscy uczestnicy wymiany brali udział w grze miejskiej. Popołudnie i wieczór spędziliśmy na kręglach oraz grach planszowych.

Kolejny dzień zaczęliśmy od historycznych wydarzeń ważnych dla Europy, dlatego udaliśmy się na aktywne zwiedzanie Centrum Solidarności.

Po obiedzie udaliśmy się wszyscy kolejką miejską do Sopotu. Młodzież została podzielona na grupy, aby brać udział w warsztatach „Chodź i posprzątaj mój świat!”

Wieczorem po kolacji udaliśmy się do Centrum handlowego „Forum”

Kolejnego dnia uczniowie z wymiany polsko-niemieckiej udali się na Górę Gradową, aby podziwiać panoramę Gdańska.

W nastepnym punkcie programu uczniowie prowadzili w mieszanych grupach wywiady z napotkanymi ludźmi w Gdańsku. Pytali mieszkańców Gdańska i turystów na temat przyszłości Europy: „Jak wyobrażam sobie Europę w 2050r.”?

Popołudnie grupa spędziła wspólnie czas na warsztatach dotyczących „mieszkańców wspólnej Europy”.

Wieczorem udaliśmy się na spacer po Starym Mieście w Gdańsku.

Pożegnaliśmy naszych przyjaciół z Niemiec. Ostatniego dnia wymiany uczniowie niemieckiej szkoły katolickiej w Hamm przyjechali do Kartuz. Najpierw odbył się mecz siatkówki w naszej szkole, nasi uczniowie pochwalili się wyposażeniem kartuskiego katolika, po tej krótkiej wizycie wszyscy wybrali się do pana burmistrza a potem do SP2.

Popołudnie młodzi Niemcy spędzili czas u rodzin polskich uczniów.

Następnego dnia wyruszyli w drogę powrotną do domu.

Już w marcu rewizyta. Wówczas nasi uczniowie odwiedzą Hamm w Niemczech.

Dziękujemy p. Ani Warmowskiej za koordynowanie działań związanych z wymianą oraz DMK z Jakubem Garstą na czele, który zadbał o to, aby po raz kolejny (12?) wymiana mogła się odbyć.

ZDJĘCIA