Wykorzystujemy nowe, szkolne instrumenty muzyczne

Dziś na zajęciach z muzyki obejrzeliśmy nasze nowe instrumenty, przypomnieliśmy sobie gamę C-dur i była okazja zagrać na cymbałkach (dziękujemy Julce za udostępnienie instrumentu). Ciekawe ilu z naszych najmłodszych uczniów zasili szeregi uczniów kartuskiej szkoły muzycznej.

ZDJĘCIA