Uroczystości w Lesie Kaliskim

W Kartuzach i Kaliskach odbyły się uroczystości związane z 84. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Po Mszy świętej uczestnicy, w tym poczet sztandarowy i delegacja naszej szkoły z Ks. dyrektorem na czele, udali się do Kalisk, gdzie złożono kwiaty przy pomniku pomordowanych Kaszubów.

To tam 26 października 1939 roku na zboczu pagórka gestapo zakopało zwłoki zamordowanych ponad 48 Polaków z obozu w Borowie. Po czasie w pobliżu odkryto drugi masowy grób ze szczątkami 50 osób rozstrzelanych przez hitlerowców w roku 1944. Cała inteligencja ziemi kaszubskiej: urzędnicy, nauczyciele, księża, w pierwszych miesiącach wojny została zatrzymana, zamknięta w więzieniach, obozach lub rozstrzelana. W kaliskim lesie w sumie zostało zamordowanych aż 309 mieszkańców. To tragedia naszego narodu i naszej małej ojczyzny.

Kaliska to miejsce największej kaźni w powiecie kartuskim.

ZDJĘCIA