Prace plastyczne pierwszaków

Uczniowie z klasy pierwszej rozmawiali na dzisiejszych zajęciach o tym, by nie czynić drugiemu tego, co Tobie nie miłe. Lub bardziej ewangelicznie: „Wszystko co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7,12). Na podsumowanie zajęć powstały przyjazne stworki na dobre humorki. 😊

ZDJĘCIA