Nowy Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Pod koniec roku szkolnego odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nowym przewodniczącym szkoły został Alan Rychert. Mamy również nowy skład pocztu sztandarowego: Zuzanna Piask, Monika Gliszczyńska, Alexander Malanowski. Przekazanie władzy nastąpiło w czwartek, 22 czerwca, podczas Mszy świętej w kościele św. Kazimierza w Kartuzach.

ZDJĘCIA