Warsztaty w PSZOK w Kartuzach

Uczniowie klasy 2 a i 2 b uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez PSZOK w Kartuzach. Dzieci były BARDZO aktywne. Mają ogromną wiedzę na temat ochrony środowiska. Celem warsztatów jest budowanie świadomości oraz odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw u dzieci w wieku szkolnym. Tegoroczne warsztaty zostały poświęcone ochronie powietrza.

ZDJĘCIA