Język polski i matematyka podczas zajęć informatycznych

Zajęcia komputerowe nie muszą polegać tylko na poznawaniu programów ściśle komputerowych. W klasie 2b uczniowie pracowali w programie Word i dzięki temu mogli ćwiczyć pisanie dłuższych zdań. Przy okazji poznawali zasady poprawnej ortografii. A na zajęciach komputerowych w klasie trzeciej uczniowie trenowali tabliczkę mnożenia korzystając ze specjalnie stworzonego do tego programu.

ZDJĘCIA 2b

ZDJĘCIA 3