W klasie pierwszej rozmowy o bezpieczeństwie i zagrożeniach.

W tym tygodniu pierwszaki rozmawiały o bezpieczeństwie i zagrożeniach jakie na nie mogą czyhać. Dowiedziały się jak należy postępować w nagłych sytuacjach i do kogo należy zwrócić się o pomoc. Wiedzę dzieci przećwiczyły organizując krótkie scenki. Wykonały również zawieszki z numerami alarmowymi.

ZDJĘCIA