Edukacja prawna

Edukacja prawna to jeden z elementów przygotowania naszej młodzieży do dorosłego życia. Uczniów klas VI, VII i VIII odwiedzili funkcjonariusze służby więziennej z Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Uczniowie dowiedzieli na czym polega praca służby więziennej, za jakie wykroczenia i przestępstwa można być aresztowanym i osadzonym w więzieniu oraz jak można stać się funkcjonariuszem służby więziennej. To było bardzo pouczające spotkanie.

ZDJĘCIA