Jesteśmy najlepsi w powiecie kartuskim!

Nasza szkoła jest jedyną z powiatu kartuskiego, która znalazła się w pierwszym tysiącu szkół podstawowych w Polsce na liście rankingowej w ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2023 roku, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl. Jesteśmy dokładnie na 394 miejscu.

Ranking uwzględnia 10 306 publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych.

Ranking, stworzony został na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięć z olimpiad przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx. ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Wszystkie dane potrzebne do stworzenia rankingu szkół podstawowych pozyskane zostały z takich instytucji jak OKE, CKE oraz MEiN.