Zajęcia korekcyjne

Nie ma to jak zajęcia sportowe. Prócz zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych typu SKSy, mamy również te, które nazwać można zajęciami profilaktycznymi. To właśnie zajęcia korekcyjne z wykorzystaniem rozmaitych rekwizytów. Są woreczki, pachołki, wyspy, ścieżki i drabinka. Prawdziwa zabawa, która daje radość i zdrowie.

ZDJĘCIA