Szkolny konkurs literacki dla klas I-III: „Moja bajka”

Regulamin szkolnego konkursu literackiego dla klas I-III: „Moja bajka”

1. Cele konkursu:

– kształtowanie poprawnej wypowiedzi pisemnej na dany temat

– rozwój myślenia i inwencji twórczej uczniów

– zachęcenie uczniów do prezentowania własnej twórczości literackiej

2. Tematyka konkursu :

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie opowiadania lub bajki na dowolny temat. Dozwolona jest pomoc rodzica w zakresie przepisywania pracy konkursowej w programie Word, czy poprawienia błędów ortograficznych.

3. Kryteria oceniania prac:

– praca wykonana samodzielnie napisana odręcznie bądź w programie Word,

– ilustracje podniosą walory pracy;

– oceniana będzie pomysłowość, samodzielność, oryginalność, poprawność językowa i stylistyczna;

– prace muszą zawierać imię i nazwisko autora.

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach.

5. Termin składania prac: 17 lutego 2023 r. u p. Weroniki Las.