Życzenia Świąteczne

Bóg jest dobry! Przyszedł na świat w Dzieciątku Jezus, by nas sobą nie speszyć, by nas rozbroić miłością.

Naszym Przyjaciołom, Pracownikom naszej szkoły, Rodzicom i Dzieciom, Uczniom Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach, życzę głębokiej radości i odważnego przyjęcia Jezusa Chrystusa do siebie na dziś i na cały Nowy Rok!

Ks. Grzegorz Kudelski