Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Coraz częściej słyszy się o tym, że należy do dzieci podchodzić indywidualnie, że nie można do wszystkich uczniów stosować jeden mianownik. O tym właśnie i o sprawach emocji u dzieci rozmawialiśmy podczas ostatniej Rady Rodziców. Nasi nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez p. psycholog Marzenę Kordyl na temat: „Jak wspierać rozwój psychiczny dziecka i zapobiegać kryzysowi emocjonalnemu”.

ZDJĘCIA