Podziękowania wolontariuszom

Pani Kinga Cyman, opiekunka naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu, uczestniczyła w spotkaniu osób zaangażowanych w pomoc kartuskiemu hospicjum. Na to wydarzenie panią Kingę zaprosił dyrektor Kartuskiego Centrum Caritas, ks. dr Marek Trybowski, który jest pomysłodawcą i budowniczym kartuskiego hospicjum. Pani Kinga reprezentowała wszystkich wolontariuszy z naszej szkoły. Każdego roku młodzież uczestniczy w akcjach organizowanych przez hospicjum, szczególnie kwestując na rzecz budowy tego ważnego dla naszej całej społeczności miejsca.

ZDJĘCIA