Wzorowy czytelnik

Gratulacje dla wzorowych czytelników z klasy trzeciej w miesiącu październiku. Dzieci z klasy trzeciej przez cały miesiąc wykazywały się umiejętnością pięknego czytania. Na zakończenie miesiąca najlepsi otrzymali, czyli wszyscy:) otrzymali dyplomy i drobny upominek. Zachęcamy dzieci z innych klas do regularnego czytania.