Wyjazd integracyjny do Chmielna klas ósmych

Ósmoklasiści spędzają dwa dni na zajęciach integracyjno – sportowych w Ośrodku Wypoczynkowym Bachus w Chmielnie. Energiczni instruktorzy prowadzą ciekawe zajęcia, w czasie których młodzież musi wykazać się zręcznością, kreatywnością, sprytem i umiejętnością współpracy. Przed obiadem konstruowali trebusze- katapulty, a po obiedzie montowali tratwy, które potem spławiali. Super zabawa, nowe umiejętności i dużo wrażeń!

Drugiego dnia uczniowie podzieleni na 5 grup otrzymali zadania w pobliskim lesie i w określonym czasie mieli odnaleźć jak najwięcej punktów zaznaczonych na mapie. Był to prawdziwy test na sprawność, pracę z mapą i kompasem oraz orientację w terenie. Szkoda, że już jutro nauka a nie dobra zabawa 😂

ZDJĘCIA