Uczniowie klasy VIII w Europejskim Centrum Solidarności

Uczniowie klas VIII odwiedzili dziś ECS, gdzie mogli poznać historię jednego z najważniejszych zrywów wolnościowych, który ukształtował bezpośrednio rzeczywistość, w której żyjemy dzisiaj. Było trochę o historii i trochę o czasach teraźniejszych. Przewodnik w bardzo ciekawy sposób przedstawił najnowszą historię Polski – walkę o wolność, demokrację i obecność Polski w Europie. To była ważna lekcja o ludziach, którzy w rzeczywistości, w której nie było dla nich żadnej przyszłości, podjęli ryzyko walki o lepszą Polskę. To właśnie ci ludzie, często ryzykując własnym życiem, o czym można przekonać się w ECS, postanowili walczyć z opresyjnym aparatem państwa o własną godność przy pomocy słów i gestów. To właśnie wtedy zrodziła się „Solidarność”, która przez lata była jedyną opozycją dla rządu komunistów i w końcu dzięki tym ludziom nastąpiły zmiany systemowe, które uwolniły Polskę spod jarzma ZSRR. Wystawa stała to szczegółowy opis przyczynowo skutkowy drogi do wolności. Naprawdę trzeba było tu przyjechać. Zobaczyliśmy wiele scen pokazujących tragiczne dzieje polskich zrywów -1956, 1968, 1970, 1981. Wspomnianych scen z racji tragicznych wydarzeń jest całkiem sporo, ale dzięki temu uzmysławia to, że wolność, dzięki której możemy dzisiaj jeździć po całym świecie i poznawać coraz piękniejsze miejsca, nie była nam dana za darmo.

ZDJĘCIA