Znowu najlepsi!!!

Już mówiłem uczniom klasy VIII na zakończenie roku, teraz to powtórzę – JESTEM Z WAS DUMNY!!!
Jestem dumny, bowiem staliście się ukształtowanymi Polakami, chrześcijanami i po prostu ludźmi, którzy potrafią się zachować.
Jestem dumny, bo Wasze wyniki na świadectwie szkolnym świadczą o Waszej wiedzy, zdobytej w naszej szkole.
Jestem dumny, bo dzięki sprawdzianom diagnostycznym robionym Wam na początek i na koniec roku, zyskałem pewność, że przyrost Waszej wiedzy, każdego według własnych możliwości i zaangażowania, był olbrzymi.
I w końcu…. jestem z Was dumny, bo Wasza praca, zaangażowanie, nauka, oceny na świadectwie, znalazły swoje odzwierciedlenie w wynikach egzaminu ósmoklasisty!

Ks. Grzegorz Kudelski – dyrektor szkoły

Przedstawiają się one następująco:

j. polski – 75,15%,

matematyka – 83,58%,

j. angielski – 84,58%,

Odpowiednio Gmina Kartuzy: 60%, 59%, 63%,  

Odpowiednio Powiat Kartuski: 61%, 56%, 60%, 

Odpowiednio Województwo Pomorskie: 59%, 56%, 67%,

Odpowiednio Kraj: 60%, 57%, 67%,

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, w naszej szkole, w porównaniu z Gminą Kartuzy, mamy bardzo dobre, jeśli nie wyśmienite osiągnięcia. I tak z j. polskiego 15 punktów więcej, z matematyki 24 punktów więcej a z j. angielskiego 21 punktów więcej.

W skali staninowej (max. stanina 9) jesteśmy w 9 staninie j. polski i matematyka oraz w 8 staninie j. angielski.