Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Rośliny wokół nas”

Dorota Jelińska z kl. V, została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Rośliny wokół nas”. Celem konkursu było:

  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej, w tym o charakterze interdyscyplinarnym,
  • kształtowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy przyrodniczej w praktycznym działaniu,
  • stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa,
  • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,
  • wzmacnianie postawy szacunku dla przyrody
  • popularyzowanie wiedzy,
  • podniesienie świadomości na temat roli roślin w życiu każdego człowieka,
  • kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych.