Programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”

Dziękuję, nie palę!

Uczniowie klas IV zakończyli realizację Programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności ucznia na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia odbywały się w formie ćwiczeń i dyskusji. Podczas lekcji dzieci wymieniały się refleksjami, spostrzeżeniami, liczyły koszty palenia papierosów, poznały skład dymu papierosowego, przeprowadzały wywiady, tworzyły komiksy i antyreklamy dla papierosów. Uczniowie zrozumieli, że palenie papierosów jest negatywnym zjawiskiem.

ZDJĘCIA