Ostatnie zajęcia z muzyki

Muzyka i plastyka kończą się w klasie VII, dlatego też podziękowania w kierunku p. Grzegorza Puzdrowskiego były szczególne. Wiedza i oceny uzyskane w tej klasie przechodzą na końcowe świadectwo i do nowej szkoły. Tak oto dziękowała klasa VIIa. My również dziękujemy p. Grzegorzowi Puzdrowskiemu za rozśpiewanie naszej szkoły.

ZDJĘCIA